Chính sách Cookie của Bet168 giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin và cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Dưới đây là những điểm quan trọng cần phải chú ý:

  • Cookie là gì?

– Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web. 

– Cookie giúp chúng tôi nhận biết và theo dõi hoạt động của bạn trên trang web và cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa.

  • Các loại cookie mà Bet168 sử dụng

– Cookie cần thiết: Chúng tôi sử dụng cookie cần thiết để cung cấp các chức năng cơ bản của trang web và đảm bảo hoạt động chính xác của nó. Cookie cần thiết không thu thập thông tin cá nhân về bạn.

– Cookie hiệu suất: Chúng tôi sử dụng cookie hiệu suất để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web, bao gồm số lần truy cập, thời gian dừng lại trên trang và các trang bạn truy cập. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa trang web.

– Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để lưu trữ các cài đặt và ưa thích của bạn trên trang web. Cookie này giúp chúng tôi cung cấp các chức năng tùy chỉnh và cá nhân hóa cho bạn.

  • Quản lý cookie:

– Bạn có quyền chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie qua cài đặt trình duyệt của mình. 

– Trình duyệt của bạn thường có tùy chọn để quản lý cookie, bao gồm xem, xóa hoặc từ chối cookie. 

– Tuy nhiên, việc từ chối sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web Bet168.

  • Sự chia sẻ thông tin:

– Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập thông qua cookie với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan chính phủ.

  • Bảo mật thông tin:

– Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính bảo vệ thông tin của người chơi khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. 

– Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu được bảo mật và xử lý theo quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

  • Quyền của bạn:

– Bạn có quyền kiểm soát và quản lý việc sử dụng cookie trên trình duyệt của mình.

–  Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie theo ý muốn, bao gồm từ chối hoặc xóa cookie đã được lưu trên thiết bị của bạn.

–  Điều này cho phép bạn tự do quyết định liệu bạn muốn cho phép trang web Bet168 sử dụng cookie hay không.

  • Đồng ý và chấp nhận:

– Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web Bet168, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie theo Chính sách Cookie này. 

– Bạn hiểu rằng việc sử dụng cookie là một phần quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm tốt nhất và cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi.

  • Thay đổi Chính sách:

– Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật Chính sách Cookie này theo ý muốn của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố trên trang web Bet168. 

– Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  • Liên hệ và hỗ trợ:

– Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Cookie của Bet168, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

– Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về việc sử dụng cookie và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.